Sundblom Service


 

 

 

Jag heter Lars-Ove Sundblom och eftersom jag från flera håll fått höra att jag är händig så slog jag till
och startade Sundblom Service 2008.

Har tidigare arbetet inom smörjmedelbranschen men har tröttnat på allt kringflackande land och rike runt.
1988 började jag på Svenska BP AB Smörjmedelsavdelningen där jag arbetade som serviceingenjör och säljare.
Som säljare hade jag kunder  inom flera olika områden.

 •  Personbilsverkstäder (märkesbundna och fristående)

 •  Lastbilsverkstäder (märkesbundna och fristående)

 •  MC-verkstäder

 •  Jordbrukssidan (Bl.a. AGCO som importerar Massey Fergusson)

 •  Skogsbruksidan (Timberjack´s och Rottne´s servicelämnare)

 •  Industrin (Sandvik, Atlet, Gunnebo Lifting, Gunnebo Fastening, Rottne Industri, Cerbo, Hammarplast, m.fl)

Som serviceingenjör hjälpte jag kunderna med smörjscheman. Bl.a

 •  Moelven Valåsen Sågverk

 •  Wilhelmssons Trävaru AB

 •  Fundia Steel

 •  Kindasågen

 •  SAPA

 •  C.A. Berg

 •  m.fl.

Jag har även arbetat som distriktschef på Arnewids Autoproducts som importerar Quaker State, och som projektledare
på Botnia-Foto AB, ett företag som arbetar med hembygdsböcker.      

Fritiden ägnar jag åt att gå på fotboll, spela innebandy, trädgården, stugan på Åland samt vara på sjön.

  Sundblom Sevice
  Päronstigen 1                     Tel: 0707-35 57 16          Fax: 08-570 342 30         E-post: lars-ove@sundblom.nu
  134 37  Gustavsberg